bilgi@izniktso.org.tr - info@izniktso.org.tr

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
Aidat Borçlarının Yapılandırılması Hakkındaki Kanun Yürürlüğe Girmiştir
Buradasınız: Anasayfa / Odamızdan Haberler
14 Mart 2023, Salı
AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI HAKKINDAKİ KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR
AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI HAKKINDAKİ KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  12.03.2023  tarihli  Resmi  gazetede yayımlanmıştır.  Kanun'un 10 uncu maddesinin 11 inci fıkrası uyarınca 31/12/2022 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan;

1- a) Üyelerin oda  ve  borsalara  olan  aidat,  navlun hasılatından alınacak  oda payları  ve  borsa  tescil  ücreti  borç asılları,

2- b) Oda ve borsaların Birliğimize olan aidat borç asılları,

3- c) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarının tamamı, Kanun kapsamında yapılandırmaya tabi tutulabilecektir.

Bu çerçevede üyelerimizin odamıza olan 2022 yılı ve öncesi dönemlere ait aidat ödemeleri yapılandırma kapsamındadır.

Üyeler, Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar (31/05/2023) dilekçe ile başvuruda bulunabileceklerdir. Başvuru fiziksel olarak yapılabileceği gibi, 01/04/2023 tarihinden itibaren https://ebelge.tobb.org.tr adresinden veya E-devlet https://giris.tobb.org.tr/Login.aspx kapısı üzerinden  kullanılarak yapılabilecektir.

Başvuru Dilekçesi Örneği

Odamız hakkında bilgi almak için