bilgi@izniktso.org.tr - info@izniktso.org.tr

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
2018-2022 Dönemi Verilerini İçeren İşletme Değerlendirme Raporu (İdr)
Buradasınız: Anasayfa / Odamızdan Haberler
22 Eylül 2023, Cuma
2018-2022 Dönemi Verilerini İçeren İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)
2018-2022 Dönemi Verilerini İçeren İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)
2018-2022 Dönemi Verilerini İçeren İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)

KOSGEB, kamu kurumlarıyla yapılan veri paylaşım protokolleri kapsamında temin ettiği idari kayıtlar ile işletmeye özel temel parametreleri içeren İşletme Değerlendirme Raporu'nu (İDR) hazırlamış ve dijital bir ürün olarak 2019 yılının son çeyreğinde işletmelerin istifadesine sunmaya başlamıştır. Devreye alınan sistem üzerinden bugüne kadar yaklaşık 40.000 işletme İDR’sini almıştır.

 

Rapor bir bütün olarak incelendiğinde işletmenin geçmiş beş yıllık performansı göz önüne alınarak yönetimsel kabiliyeti ve kapasitesi hakkında önemli bilgiler vermektedir. Bu özelliği ile rapor, işletmenin iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve kuruluşlara işletme hakkında fikir vermekle birlikte işletmenin geçmiş beş yıllık dönemdeki gelişimini takip edebileceği bir öz değerlendirme imkânı da sunmaktadır. Bu sayede işletmenin veri temelli karar alması ve yönetim süreçlerini iyileştirmesi sağlanabilecektir.


Bu süreçte işletmelerden aldığımız geri bildirimlerde, işletmelerin İDR'yi ticari ilişkilerinde, ihracat bağlantılarında, kurum ve kuruluşlarla münasebetlerinde ve finans sektörü ile kurduğu irtibatlarda kendilerini ifade edebilecek temel bir doküman olarak değerlendirdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca gerek işletmelerden İDR’lerinin dijital ortamda üçüncü kişilerle paylaşılması gerekse destek veren kurum/kuruluş ve bankalardan işletmeye ait İDR’nin temin edilmesi yönünde talepler gelmeye başlamıştır.

 

Söz konusu talepler doğrultusunda, Başkanlığımız tarafından hem veri paylaşımı yükümlülüklerimiz ve veri güvenliği konusundaki hassasiyetimiz hem de işletmelere özellikle finansa erişim noktasında sağlayacağı katkı göz önüne alınarak, İDR’nin güvenli bir şekilde işletme rızası alınarak paylaşımı için uygun altyapıya sahip olan Findeks Platformunun kullanılması yönünde Kredi Kayıt Bürosu ile işbirliği yapılmıştır.

 

Bu çerçevede sistem entegrasyonları tamamlanmış ve İDR’nin 2018-2022 dönemi verileri içeren yeni versiyonunun Findeks Platformu üzerinden sunumuna başlanmıştır. İşletme, Findeks Platformu üzerinden 5 TL ücret karşılığında kendi raporunu alabileceği gibi üçüncü kişilerin talep etmesi durumunda işletmenin rıza vermesi kaydıyla  15 TL karşılığında rapor temin edilebilecektir. İşletmenin ve/veya raporu talep edecek kişilerin Findeks Platformuna üye olması gerekmekte olup www.findeks.com adresinden bu işlem yapılabilmektedir.

 

İDR ile ilgili detaylı bilgi, örnek rapor, rapora esas veri kaynakları ile hesaplama yöntemlerini içeren meta veri dokümanına www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7146/isletme-degerlendirme-raporu adresine ulaşılabilmektedir.

Odamız hakkında bilgi almak için