bilgi@izniktso.org.tr - info@izniktso.org.tr

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
Ts Iso 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi
Buradasınız: Anasayfa / Odamızdan Haberler
24 Ekim 2023, Salı
TS ISO 46001 SU VERİMLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
TS ISO 46001 SU VERİMLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
TS ISO 46001 SU VERİMLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Kalite yönetimi, çevre yönetimi ve enerji yönetimi gibi su verimliliği yönetimi, sürdürülebilir ekonomik faaliyetleri, endüstrileri ve nihayetinde sürdürülebilir bir çevreyi teşvik etmede etkili olacaktır. Su Verimliliği Yönetim Sisteminin benimsenmesi ve uygun şekilde uygulanması, su verimliliğinin iyileştirilmesinin yanı sıra;


· Suyun organizasyon ve bütçe planlamasının bir parçası olarak değerlendirilebilecek bir kaynak olarak tanımlanmasına,
· Bir kuruluşun su kullanımını daha iyi yönetmesine ve su talebini optimize etmede yardımcı olmasına,
· Değişen su kullanımıyla başkaları üzerinde meydana gelebilecek etkinin farkına varılmasına,
· Su kullanımında daha yüksek düzeyde sorumluluk sağlamasına,
· Olası iyileştirme ve su verimliliğinde ortaya çıkan fırsatların benimsenmesi için düzenli gözden geçirme süreci sağlamasına yardımcı olur.


TS ISO 46001:2021 “Su verimliliği yönetim sistemleri-Kullanım kılavuzu ile gerekler” standardı, kuruluşun su tasarrufu sağlamasına, işletme maliyetlerini düşürmesine yardımcı olmak için yayınlanan tek uluslararası standarttır. Su Verimliliği Yönetim Sistemi, insan ihtiyaçları ile su mevcudiyeti arasındaki boşluğu
azaltır. Bu standart Su Verimliliği Yönetim Sistemi gerekliliklerini belirterek, kullanımı için rehberlik içerir. Bununla birlikte organizasyonların kontrolü altındaki faaliyetlerin bir kısmı ya da tamamı için su kullanımına ilişkin gereklilikleri ve su verimliliği yönetimine katkıda bulunan ekipman, sistem, süreç ve personel eğitimi için izleme, ölçüm, dokümantasyon, raporlama, tasarım ve satın alma uygulamalarını içerir. Sistemin karmaşıklığı, belgeleme derecesi ve mevcut kaynaklar dahil olmak üzere kuruluşun özel gereksinimlerine uyacak şekilde uyarlanabilir. Kuruluşlar; Su Verimliliği Yönetim Sistemi standardını kullanarak amaçlar, hedefler, eylem planları, izleme, kıyaslama ve inceleme programları oluşturarak bir su verimliliği politikası geliştirebilir ve uygulayabilir. TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi, su kullanan ve son kullanıcı tüketicilere odaklanan her tür ve büyüklükteki kuruluş için geçerlidir. Etkili bir su verimliliği denetimi, kuruluşların mevcut su yönetimi süreçlerindeki boşlukları belirlemesine ve su israfını azaltmasına yardımcı olur. Su kıtlığı en önemli küresel risklerden biridir ve önümüzdeki on yılda daha da artması beklenmektedir. Ev dışı sektörden gelen su talebini azaltmak ve su tasarrufunu teşvik etmek için kuruluşlar üzerinde sürdürülebilir bir su yönetimi planı uygulamaya yönelik baskı çok önemlidir.


Özet olarak, TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi;

· Daha iyi su kullanımı yönetimini,
· Kuruluşun su tüketimine yönelik daha uygun bir su kullanım stratejisinin çizilebileceği bir tüketim modeli oluşturmasını,
· Su talebinin optimizasyonunu,
· Sürdürülebilir ve verimli tasarım, su koruma cihazlarının kullanımı ve uygun izleme yoluyla su tüketimini azaltarak işletme maliyetinin düşürülmesi ve tasarruf edilmesini,
· Su verimliliğinden kaynaklanan olası iyileştirme ve fırsatların benimsenmesi için düzenli bir inceleme süreci sağlanmasını,
· Rekabet avantajını ve su yönetimi uygulamalarının teşvik edilmesini sağlar.


Türk Standardları Enstitüsü olarak; sürdürülebilir ekonomik faaliyetlerin, endüstrilerin ve nihayetinde sürdürülebilir bir çevrenin teşvik edilmesinde ve geliştirilmesinde faydası olacağına inandığımız, TS ISO 46001:2021 “Su verimliliği yönetim sistemleri-Kullanım kılavuzu ile gerekler” standardı kapsamında “TS ISO 46001 SU VERİMLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ” belgelendirme faaliyetine başlamış bulunuyoruz. TS ISO 46001 “Su Verimliliği Yönetim Sistemi” oluşturacak kurum ve kuruluşlara Enstitümüz tarafından bilgilendirme, eğitim ve çalıştaylarla destek verilecek olup, üyelerimize duyurulur.

Odamız hakkında bilgi almak için