bilgi@izniktso.org.tr - info@izniktso.org.tr

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi
Buradasınız: Anasayfa / Odamızdan Haberler
7 Kasım 2023, Salı
ELEKTRONİK İLAN DOĞRULAMA SİSTEMİ
EİDS Kimlik ve Yetki Doğrulaması Hakkında
ELEKTRONİK İLAN DOĞRULAMA SİSTEMİ

Değerli Üyelerimiz ;

Ticaret Bakanlığından Birliğimize iletilen ekli yazıda; ikinci el motorlu kara taşıtlarının ve taşınmazların satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişilere getirilen yükümlülükler bildirilmektedir.
Bu kapsamda; ilan vermek isteyen gerçek kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını; tüzel kişinin unvan ve telefon numarasını doğrulama; doğrulanmış bilgilerin güncelliğini koruma ve bu bilgileri saklama ve ana konu taşıtın veya taşınmazın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşıt veya taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğini doğrulama zorunluluğu olduğu ve düzenlemelerin 1 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.
Bahse konu yükümlülükler gereğince; Ticaret Bakanlığı bünyesinde Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kurulmuş olup, sistem sayesinde yeni üyeliklerde üyelik başvurusunda bulunan, mevcut üyeliklerde ise ilk ilan girişi öncesinde ilan vermek isteyen gerçek veya tüzel kişinin kimlik ve yetki doğrulaması
yapılmasına olanak sağlanacaktır.

Odamız hakkında bilgi almak için