bilgi@izniktso.org.tr - info@izniktso.org.tr

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik
Buradasınız: Anasayfa / Odamızdan Haberler
27 Eylül 2021, Pazartesi
Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik
Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik

Bilindiği üzere; cep telefonu ve tablet gibi ikinci el piyasada sıklıkla alışverişe konu olan teknolojik
ürünlerin belirli bir standartta yenilenmesi ve sertifikalı ve garantili bir şekilde tekrar satışa sunulmasına yönelik
uygulama usul ve esaslarını düzenlemek üzere Bakanlığımızca hazırlanan “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında
Yönetmelik” 22/08/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Yapılan düzenlemeyle, kullanılmış ikinci el cep telefonları ve tabletlerin, Bakanlığımızca onaylı yenileme merkezleri tarafından yenilenmesi, yenileme merkezlerinin ve yenileme işlemlerinin Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen standartlara uygun olması, yenilenmiş ürünlere asgari 12 aydan az olmamak üzere garanti verilmesi gibi hususlar düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeyle, tüketicilerimizin kullanılmış ikinci el ürünleri alırken veya satarken güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarının sağlanması, satın alınan ürüne ilişkin karşılaşılan ekonomik, maddi ve hukuki sorunlarda hem garantiden hem de ayıplı maldan kaynaklı haklarını kullanabilmeleri ve ithal girdi kalemlerinde sağlanacak tasarruf ile cari açığın azaltılması ile ekonomik ömrü dolmayan ürünlerin
yeniden ekonomiye katkısının sağlanması amaçlanmıştır.


Yenilenmiş ürün sisteminin daha sağlıklı bir şekilde işleyebilmesini temin etmek amacıyla anılan Yönetmelikte bazı değişiklikler yapılmış olup, söz konusu değişikliklere ilişkin Yönetmelik (Ek) 02/09/2021 tarihli ve 31586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda;

* Tüketicilerin evrensel tüketici haklarından olan “bilgilenme hakkı” kapsamında tam ve doğru
olarak bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, yenileme yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın
ikinci el cep telefonlarının ve tabletlerin, malın mevcut durumunu ve varsa yapılan işlemleri
gösteren bilgilendirme etiketiyle satışa sunulması zorunluluğu getirilmiştir.

* Yönetmeliğe ve ilgili standarda uygun şekilde yenileme işlemi yapılmayan kullanılmış
ürünlerin yenilenmiş ürün algısı oluşturacak şekilde reklam ve satışına ilişkin ticari
uygulama yasağı getirilerek tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmıştır.
Bu bağlamda; Yönetmelikle amaçlanan faydaların gerçekleşebilmesini sağlamak, gerek tüketicilerin etkin
bir şekilde korunması gerekse sağlıklı bir ikinci el piyasa yapısının oluşabilmesini temin etmek amacıyla
Yönetmelik ile getirilen düzenlemelere uygun hareket edilmesi önem arz etmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Odamız hakkında bilgi almak için