bilgi@izniktso.org.tr - info@izniktso.org.tr

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
Genel Sekreterlik
Buradasınız: Anasayfa / Genel Sekreterlik
Genel Sekreterlik

Nuray YILDIRIM

Genel Sekreter

Telefon:
(0224) 757 1576
(0224) 757 6506

nyildirim@izniktso.org.tr

 

GÖREVLERİ

1- Odanın idari işlerini ve yazışmalarını yürütmek,
2- Ülke ekonomisi ve İZNİK ekonomisi ile ilgili ekonomik görüşler oluşturmak,
2- Personelinin atanması, cezalandırılması vb.. konusunda Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,
3- Verilecek belgeleri düzenlemek ve düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak,
4- Oda bütçesini hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak,
5- Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak,
6- Yönetim Kurulunca görevlendirilmişse, Ticaret Sicili işlerini yönetmek ve yürütmek,
7- Yayın işlerini yönetmek,
8- Personelin özlük işlerine ilişkin kayıtların ve sicillerin düzenli olarak tutulmasını sağlamak,
9- Yönetim Kurulunca devredilen yetkileri kullanmak,
10- Oy kullanmamak koşuluyla Meslek Komiteleri toplantılarına katılmak
11- Yönetim Kurulu Meclis Üyeleri ve tüm misafirlerin ikram ve ağırlama hizmetlerinin yapılması
12- Fatura tasdikleri
13- Rayiç fiyat tesbiti
14- Bina, makina, inşaat, imal ve malzeme değer ekspertiz talepleri
15- Komite toplantıları (ticaret gurupları)
16- Ticari faaliyet sonucu oluşan fire tespitleri ile ilgili çalışma yapmak
17- Resmi kurumlara temsilci bildirimleri
18- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili çalışmalar yapmak
19- Barkod talepleri ile ilgili çalışmalar
20- Bilirkişi bildirim çalışmaları
21- Tarifeye tabi mal ve hizmetler için Azami Fiyat Tarifelerinin belirlinmesi ile ilgili çalışmalar yapmak
22- ATR, EUR.1 ve form a belgelerinin incelenip onaylanması
23- Menşe şehadetnamesi incelenip onaylanması
24- Ata karnesi verilmesi
25- İhracat ile ilgili fatura anlaşma vb. belgelerin incelenip onaylanması
26- Aylık veya dönem itibarıyla ihracat raporları ile ilgili bilgiler
27- Kıyaslamalı ihracat istatistiki bilgiler
28- Firmaların ülke ve madde bazında ihracat bilgileri
29- İhracatçı firmaların yıllık olarak değer lendirilmesi
30- Yıllık ödül töreni bilgi ve belgeleri
31- Onaylanmış ihracaçı unvanına sahip firmaların basitleştirilmiş işlerinin takibi
32- ATR, EUR.1 ve Menşe Şahadetnamesi ve form a bel. ihr. firmalara tevzii
33- TIR Karnesi Hizmet
34- Kapasite raporu 41 Firmaların üretimleri ve sınai faaliyetleri ile ilgili belge talepleri
35- Teşvik belgesi tamamlama ve süre uzatımı ve yatırım teşvikleri ile ilgili konular
36- Yatırım teşvik belgeleri ile ilgili ekspertiz işlemleri
37- İthalat ile ilgili ekspertiz işlemleri
38- Kullanılmış makina ithalatı ile ilgili ekspertiz işlemleri.
39- Bedelsiz ithalat işlemleri
40- Yurt dışı tamir işlemleri
41- Fiili sarfiyat belgeleri
42- Komite toplantıları (sanayi grupları)
43- Üretim faaliyeti sonucu meydana gelen fire oranları
44- İmalatçı firma listeleri
45- Tek imalatçı belgesi
46- Odanın gelir ve gider bütçelerini hazırlama işlemleri
47- Aidat ve harç tarifelerini düzenleme işlemleri
48- Odanın gayrimenkulleri ile ilgili dükkan devirleri ve kira oranlarının belirlenmesi işlemleri
49- Kaydiye aidat ve munzam aidat tahakkuk ve tahsilatını gerçekleştirme
50- Aidat alacaklarından yasal süresi dolanlar ile ilgili işlemler

 

 

Odamız hakkında bilgi almak için