bilgi@izniktso.org.tr - info@izniktso.org.tr

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Halefiyet İşlemi
Buradasınız: Anasayfa / Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Halefiyet İşlemi
Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Halefiyet İşlemi

MERSİS’ten (Değişiklik İşlemlerinden), işletme devri/miras yoluyla bölümü seçilmek suretiyle başvuru yapılarak talep numarası alınmalı ve gerekli evraklar ile birlikte başvuru yapılmalıdır.

Gerçek kişi halefiyet işlemi Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 51’de düzenlenmiştir.

1-) Dilekçe 

  • Dilekçe, ticari faaliyete devam edecek mirasçı tacir tarafından imzalanmalıdır.

2-) İşletme sahibinin (mirasçının) imza beyannamesi.

3-) Mirasçılardan alınmış noter marifetiyle düzenlenmiş muvafakatname.

4-) Veraset ilâmı veya noterden düzenlenmiş mirasçılık belgesi.

5-) Ticari faaliyete devam edecek mirasçı, yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti; ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası.

Odamız hakkında bilgi almak için