bilgi@izniktso.org.tr - info@izniktso.org.tr

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Şube Açılış İşlemi
Buradasınız: Anasayfa / Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Şube Açılış İşlemi
Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Şube Açılış İşlemi

MERSİS’ten başvuru yapılarak, talep numarası alınmalı ve gerekli evraklar ile birlikte başvuru yapılmalıdır.

1-) Dilekçe

  • Dilekçe; işletme kaşesi ile tacir tarafından imzalanmalıdır. Vekâleten imzalanması hâlinde vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.
  • Dilekçede; işletmenin unvanı, sermayesi, merkezi işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu, NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu, aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişiye ait olduğu yazılmalıdır (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 24).
  • Dilekçede; şubeye atanan müdür/müdürler'in adı ve soyadı, yerleşim yeri, kimlik numarası ve temsil yetkisinin kapsamı açıkça yazılmalıdır.

​2-) Oda kayıt beyannamesi

  • İşletme yetkilisi tarafından imzalanmalı, şube yetkilisinin fotoğrafı bulunmalıdır.

3-) Şube yetkilisinin imza beyannamesi.

4-) Şube açılışına ilişkin vergi dairesinden alınmış mükellefiyet yazısı.

Odamız hakkında bilgi almak için