bilgi@izniktso.org.tr - info@izniktso.org.tr

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Kayıt İşlemi
Buradasınız: Anasayfa / Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Kayıt İşlemi
Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Kayıt İşlemi

MERSİS’ten başvuru yapılarak talep numarası alınmalı ve gerekli evraklar ile birlikte başvuru yapılmalıdır.

1-) Dilekçe

  • Dilekçe; işletme kaşesi ile tacir tarafından imzalanmalıdır. Vekâleten imzalanması hâlinde vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.
  • Dilekçede; işletmenin unvanı, sermayesi, işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu, NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu, aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişiye ait olduğu yazılmalıdır (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 24).
  • Dilekçede; varsa temsilcinin adı soyadı, yerleşim yeri, kimlik numarası ve temsil yetkisinin kapsamı açıkça yazılmalıdır.

2-) Oda Kayıt Beyannamesi 

  • Tacir tarafından imzalanmalı, tacirin fotoğrafı bulunmalıdır.
  • Başka bir gerçek kişinin kullandığı ticaret unvanının aynısının seçilmesi mümkün değildir. Belirtilen NACE kodu, MERSİS’ten girilen ile aynı olmalıdır.

3-) İşletme sahibinin veya varsa temsile yetkili kılınan kişinin imza beyannamesi (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 49/1-b).

  • İşletme sahibinin veya varsa temsile yetkili kılınan kişinin yeni kimlik sahibi olması ve MERSİS’te “Yetki Kabul İşlemleri” modülünü kullanarak onay vermesi hâlinde fiziki imza beyannamesinin ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

​4-) Vergi levhası fotokopisi 

5-) İşletme sahibi yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası.

6-) Gerçek kişi işletmenin kuruluşunda Oda kayıtları için işletme sermayesi en az 100 TL olarak belirtilmelidir.

Ayrıca aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir;

1-) Ticaret Unvanıyla İlgili Hatırlatma

2-) 25.01.2013 tarihli, 544 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün talimatı gereğince, şahıs işletmelerinin tescili için vergi levhası bilgileri kontrol edildikten sonra tescil talepleri değerlendirmeye alınmaktadır. Bu nedenle, şahıs işletmelerinin tescil başvurularında vergi levhası fotokopisi talep edilecek ve yapılan elektronik ortam kontrolünden sonra vergi dairesine kayıtlı olduğu tespit edilen şahıs işletmelerinin tescil işlemi yapılacaktır.

3-) Gerçek kişi işletmelerin (şahıs işletmeleri) kuaför, berber faaliyeti yanında manikür - pedikür salonu, cilt bakımı, saç tasarımı; kıraathane işletmeciliği şeklindeki faaliyet konuları, pazarcılık, bakkal vs. gibi konular esnaf faaliyeti olduğundan Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Odasına kayıt yapılamamaktadır.

4-) Şahsi ihtiyaca yönelik özel inşaat faaliyeti için gerçek kişi işletme kayıt işlemi tescil edilmemektedir. 

Odamız hakkında bilgi almak için