bilgi@izniktso.org.tr - info@izniktso.org.tr

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
Kollektif Şirketler
Buradasınız: Anasayfa / Kollektif Şirketler
Kollektif Şirketler

Nihal BUDAK

Ticaret Sicil Müdürü

Telefon:
(0224) 757 1576
(0224) 757 6506

nbudak@izniktso.org.tr

 

Ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla hakiki şahıslar arasında kurulan ve ortaklardan hiç birinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşı tahdit edilmemiş olan şirket kollektif şirkettir.(T.T.K.153)

Kollektif şirketi hakiki şahıslar kurarlar. Ortaklar tüm mal varlıkları ile şirkete karşı sorumludurlar. Bu durum, genelde birbirine yakın ve birbirini iyi tanıyan kişilerin bir araya gelmesini sağlamıştır. Ayrıca;

Kuruluş işlemlerindeki basitlik ve kolaylık,
Kuruluş işleminin resmi bir kurumdan izin alınmadan gerçekleşmesi,
Sözleşmedeki değişikliğin kolaylığı,
Ortak sayısının azlığı,
Ortaklık payı olarak, ortakların şahsi beceri ve emeklerini katabilmeleri,
Kâr ve zararın sözleşmede belirtildiği şekilde serbest olarak dağıtılması,
Şirketin tüzel kişiliği olmasına karşın vergiye tabi olmaması,
Kârdan kanunen yedek akçe ayırma zorunluluğunun olmaması,
Kollektif şirketlerin üstünlükleri olarak sıralanabilir.

Odamız hakkında bilgi almak için