bilgi@izniktso.org.tr - info@izniktso.org.tr

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
Kooperatif Adres Değişikliği İşlemi
Buradasınız: Anasayfa / Kooperatif Adres Değişikliği İşlemi
Kooperatif Adres Değişikliği İşlemi

MERSİS’ten başvuru yapılarak talep numarası alınmalı ve gerekli evraklar ile birlikte başvuru yapılmalıdır.

1-) Dilekçe

  • Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir.

2-) Kooperatif Yönetim Kurulu Adres Değişikliği Kararı  Noter onaylı  (1 asıl)

NOT: Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise kooperatifin YENİ ADRESİ gösteren ilgili belediye başkanlığından alınacak yazı ve dilekçe ile başvuru yeterlidir. Belediye yazısında eski adres gösterilmez ise işlem yapılamayacaktır.

Odamız hakkında bilgi almak için