bilgi@izniktso.org.tr - info@izniktso.org.tr

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
Kooperatif Ana Sözleşme Değişikliği İşlemi
Buradasınız: Anasayfa / Kooperatif Ana Sözleşme Değişikliği İşlemi
Kooperatif Ana Sözleşme Değişikliği İşlemi

MERSİS’ten başvuru yapılarak talep numarası alınmalı ve gerekli evraklar ile birlikte başvuru yapılmalıdır.

1-) Dilekçe

  • Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir.

2-) Genel kurul tutanağı ( Noter onaylı - 1 nüsha )

3-) Hazirun cetveli

4-) Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

5-) Tadil mukavelesi (2 nüsha)

6-) Tadile ait bakanlık izin yazısı aslı.

 

Odamız hakkında bilgi almak için