bilgi@izniktso.org.tr - info@izniktso.org.tr

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
Kooperatif Genel Kurul İşlemi
Buradasınız: Anasayfa / Kooperatif Genel Kurul İşlemi
Kooperatif Genel Kurul İşlemi

MERSİS’ten başvuru yapılarak talep numarası alınmalı ve gerekli evraklar ile birlikte başvuru yapılmalıdır

1-) Dilekçe 

  • Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir

2-) Genel kurul toplantı tutanağı ( Noter onaylı - 1 nüsha )

3-) Hazirun cetveli

4-) Bakanlık temsilci atama yazısı aslı

Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise

1-) Görev taksimi ve kooperatifin temsilinin ne şekilde olacağına dair yönetim kurulu kararı

2-) Yetkililerin kooperatif unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi 

  • Genel kurul ve yönetim kurulu kararında üyelerin adları kısaltılmadan TC Kimlik numaraları ile birlikte yazılmalıdır.
  • Sicil gazetesi ilanında yaşanan güçlük nedeniyle genel kurul tutanağı okunaklı yazılmalıdır.
Odamız hakkında bilgi almak için