bilgi@izniktso.org.tr - info@izniktso.org.tr

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
Kooperatif İznik 'e Merkez Nakli İşlemi
Buradasınız: Anasayfa / Kooperatif İznik 'e Merkez Nakli İşlemi
Kooperatif İznik 'e Merkez Nakli İşlemi

MERSİS’ten başvuru yapılarak talep numarası alınmalı ve gerekli evraklar ile birlikte başvuru yapılmalıdır.

1-) Dilekçe

  • Kooperatif kaşesi ile yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Dilekçede kooperatifin unvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.

2-) Oda kayıt beyannamesi

  • Yetkililerce İmzalanması, ortakların resimleri bulunmalıdır.

3-) Genel kurul toplantı tutanağı aslı ( Noter onaylı - 1 nüsha )

4-) Bakanlık izin yazısı aslı

5-) Bakanlık onaylı Tadil metni (1 nüsha)

6-) Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

7-) Hazirun cetveli

8-) Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’nden Sicil Yönetmeliğinin 111. md.ne göre alınan belge

Odamız hakkında bilgi almak için