bilgi@izniktso.org.tr - info@izniktso.org.tr

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
Kooperatif Tasfiye Sonu İşlemi
Buradasınız: Anasayfa / Kooperatif Tasfiye Sonu İşlemi
Kooperatif Tasfiye Sonu İşlemi

MERSİS’ten başvuru yapılarak talep numarası alınmalı ve gerekli evraklar ile birlikte başvuru yapılmalıdır.

1-) Dilekçe

  • Tasfiye memurları tarafından müştereken imzalanmış olmalı

2-) Tasfiye sonuna ilişkin genel kurul toplantı tutanağı ( Noter onaylı - 2 nüsha)

3-) Hazirun cetveli

4-) Bakanlık temsilci atama yazısı aslı

5-) Tasfiye sonu kati bilançosu (1 nüsha) Kooperatif kaşesi ile tasfiye memurları tarafından müştereken imzalanmış olmalı

  • Tasfiye sonu bilançoları genel kurul tarafından tasdik edilemiyor ise ( genel kurul toplanamaz ise) Asliye ticaret mahkemesince, tasfiye sonu bilançolarının tasdikine ilişkin kesinleşmiş karar ile tasfiye memuru sicil kayıtlarının silinmesini talep edebilir.
  • Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul alacaklıları 3.defa davetten itibaren 3 ay sonra toplanabilir.
  • Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye soruna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.
  • Ortakların / Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.
Odamız hakkında bilgi almak için