bilgi@izniktso.org.tr - info@izniktso.org.tr

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
Oda Aidatları
Buradasınız: Anasayfa / Oda Aidatları
Oda Aidatları

ÜYE AİDAT DERECESİNİN BELİRLENMESİ İÇİN UYGULANACAK KRİTERLER

Derecelerin üyelerin durumlarına uygun olarak tespiti zorunludur. Derecelerin tespitinde aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulur:

a) Sermaye veya özvarlık;
Üyenin sermayesi ticaret sicilinde tescil ve ilân edilmiş ise, bu sermaye veya firma bünyesindeki özvarlık miktarının toplamı esas alınır. Sermaye tescil edilmemiş ise, üyenin beyan ettiği sermaye veya özvarlık toplamı dikkate alınır ve gerektiğinde bu beyanın doğruluğu araştırılarak inceleme sonucunda bulunacak miktar esas alınır. Sermayesi tescil edilmiş üyelerin, sermayelerinde artış olmuş ise, odaya bildirilen en son sermaye esas alınır.

b) İştigal konusu;
Birden fazla iş ile fiilen iştigal eden üyenin, esas iştigal konusu dikkate alınır.

c) Yıllık Ciro;
Üyeler talep halinde yıllık cirolarını bildirmekle yükümlüdürler.

d) Yapılacak istihbarat sonucunda elde edilecek malumat;
Yukarıda sayılan esaslara göre derecelerin tespit edilememesi halinde, yapılacak inceleme sonucunda elde edilecek; firma veya şirketin yapısı, işyerinin mevkii, kirası, çalıştırılan personel sayısı, demirbaşları ile makine ve sair tesislerin mevcudu gibi bilgiler üyenin derecesinin tespitinde dikkate alınır.

Odamız hakkında bilgi almak için