bilgi@izniktso.org.tr - info@izniktso.org.tr

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
Ticaret Sicil Müdürlüğü
Buradasınız: Anasayfa / Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Müdürlüğü

 

Ezgi KAZAN

Telefon:
(0224) 757 1576
(0224) 757 6506
ekazan@izniktso.org.tr

 

TİCARET SİCİLİ GENEL BİLGİLER


Ticaret Sicili Müdürlüğü teşkilat yapısı, amacı ve görevleri Türk Ticaret Kanununun 24-38. maddeleri ile Ticaret Sicili Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir.

Ticaret Sicili Müdürlüğünün görevleri;

* Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin işletmelerinin ve şubelerinin tescilini yapmak,

* İşletmelerin tescil edilmiş bulunan hususlarında meydana gelen tadilleri tescil etmek, (Unvan Değişikliği, Adres Değişikliği, Faaliyet Konusu Değişikliği, Sermaye Artırımı, Sermaye Azaltımı, Ana Sözleşme Değişiklikleri, Birleşme, Bölünme vb. gibi)

* Kapanan firmaların sicil kayıtlarının terkini sağlamak,

*Şirket kuruluşlarında kurucuların şirket sözleşmesine atacakları imzalarının onayı, kuruluşu yapılan şirketlere ait ticari defterlerin açılış onayları, imza beyannameleri ve kooperatiflerce temsil yetkilerinin belirlendiği kararların tasdik işlemlerini yapmak.

*Kamu kurum ve kuruluşlarının Müdürlüğümüze kayıtlı firmalar hakkında istedikleri bilgi ve belgeleri yazılı olarak vermektir.

* Gerçek ve Tüzel kişi tacirlerin üçüncü kişiler akdettikleri ticari işletme rehni sözleşmelerinin tescil işleminin yapılması,

* Sicil dosyalarının arşiv düzeninin işler şekilde kalmasını sağlamak,

* Yasalarda tanımlanan ticaret sicil defterlerini tutmak,

* İlgili sicil dosyalarına ilişkin bilgi ve belge takiplerini karşılamak.


Müdürlüğümüzden alınabilecek bilgi ve belgeler ;

Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından düzenlenecek belgeler ve içerikleri Ticaret Sicili Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Bunlar ;

* Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin 16.maddesine göre düzenlenen Ticaret Sicil Tasdiknamesi

* Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin 111.maddesine göre düzenlenen Merkez Nakli ile ilgili belge

* 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 10. maddesinin 4. Fıkrasının A, B Bentlerine İstinaden İhale Belgesi (İflas/Konkordato Belgesi)

Bunların dışında ilgilisi veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından sicil dosyasında mevcut belge, evrak ve Ticaret Sicil Gazetelerinin harcı ödenmek şartıyla suretleri talep edilebilir.

Ticaret Sicili Müdürlüğünün görev alanı içinde bulunan bu işlemler hakkında daha fazla bilgi için ana sayfa üzerinden Ticaret Sicili İşlemleri bölümüne giriniz.

Odamız hakkında bilgi almak için