bilgi@izniktso.org.tr - info@izniktso.org.tr

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
Yerli Malı Belgesi
Buradasınız: Anasayfa / Yerli Malı Belgesi
Yerli Malı Belgesi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi uyarınca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35), 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 10 Haziran 2017 tarihli ve 30092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM 2017/5) ile TOBB ‘ne kontrol yetkisi verilmiştir. Yerli Malı Tebliğinin 5 inci maddesine istinaden çıkarılan “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları” ise 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş ve Tebliğdeki değişiklikler işlenmiştir.

 

1- Yerli Malı Belgesi almak isteyen firmalar, aşağıda sayılan belgelerden  4, 5 ve 6 ncı  maddelerdeki belgeleri indirip Uygulama Esasları dikkate alınarak doldurulduktan sonra sanayi ürünleri için  üyesi oldukları Ticaret ve/veya Sanayi Odasına, tarımsal ve hayvancılık ürünleri için ise  Ticaret  Borsasına başvurmalıdır.

2- “Yerli Malı Belgesi” TOBB tarafından hazırlanan web uygulaması üzerinden ilgili oda/borsa tarafından doldurulup Birlikçe yapılacak kontrolden sonra Oda/Borsalar tarafından isteklilere verilir. Söz konusu kontroller için sanayi ürünlerinde Yerli Katkı Oranı Cetveli ile Sanayi Sicil Belgesinin sisteme mutlaka yüklenilmesi gerekir.

3- 1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı Kanun ile, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de sanayi işletmesi, sanayi işleri ve sanayici tanımı kapsamına alınmıştır.

İstenen Evraklar Listesi İçin tıklayınız

Yerli Malı Başvuru Dilekçesi İçin tıklayınız

Yerli Malı Belgesi İçin Taahütname İçin tıklayınız

Katkı Oranı Hesap Cetveli İçin tıklayınız

Banka Hesapları İçin tıklayınız

Yerli Malı Belgesı Mali Verileri İnceleme İzin Belgesi tıklayınız

Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35) tıklayınız

Yerli Malı Belgesi Esaslar tıklayınız

Odamız hakkında bilgi almak için