bilgi@izniktso.org.tr - info@izniktso.org.tr

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
Anonim Şirketler
Buradasınız: Anasayfa / Anonim Şirketler
Anonim Şirketler

Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından yalnızca malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir (TTK m. 329). İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir (Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ m. 4/1). Ticaret unvanında; anonim şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur (TTK m. 43).

Asgari sermaye tutarı 50.000 Türk Lirasıdır. Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketler açısından başlangıç sermayesi ise en az 100.000 Türk Lirası olabilir (TTK m. 332). Nakdi olarak taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az dörtte birinin tescilden önce ödenmesi zorunludur. Geri kalan miktar şirketin tescilini izleyen 24 ay içerisinde ödenir (TTK m. 344). Ödeme takvimi şirket esas sözleşmesinde düzenlenebileceği gibi, yönetim kurulunca da belirlenebilir (TTK m. 481).

Belirli faaliyet konularını yürüten anonim şirketler ile bilanço aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı, çalışan sayısına göre belirlenen ölçütlerin eşik değerlerini aşan anonim şirketler bağımsız denetime tabidir (TTK m. 397 vd.).

- Kuruluş ve Esas Sözleşme Değişikliği Bakanlık İznine Tabi Şirketler

- Genel Kurul Toplantısında Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu Olan Anonim Şirketler

- Anonim Şirket Toplantı Ve Karar Nisapları

Anonim Şirket Kuruluş İşlemi

Anonim Şirket Adres Değişikliği İşlemi

Anonim Şirket Belediye Adres Değişikliği İşlemi

Anonim Şirket Şube Açılış İşlemi

Anonim Şirket Şube Unvan Değişikliği

Anonim Şirket Şube Kapanış İşlemi

Anonim Şirket Merkez Nakli İşlemi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Odamız hakkında bilgi almak için