bilgi@izniktso.org.tr - info@izniktso.org.tr

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
Gerçek Kişi Ticari İşletmesi
Buradasınız: Anasayfa / Gerçek Kişi Ticari İşletmesi
Gerçek Kişi Ticari İşletmesi

Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir (TTK m. 12).

Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı, kısaltılmadan yazılan adı ve soyadından oluşur (TTK m. 41). Ad ve soyadına TTK’nın 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır (TTK m. 46/2 ve Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 44).

İşletme sahibinin velayet veya vesayet altında bulunması veyahut kendisine bir yasal danışman atanmış olması gibi ehliyeti ilgilendiren hâllerde; bu durum ve veli, vasi veya yasal danışmanın kimler olduğu tescil edilir. Bu durumların sonradan meydana gelmesi hâlinde de aynı hüküm uygulanır (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 50/2).

Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Kayıt İşlemi

Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Adres Değişikliği İşlemi

Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Faaliyet Konusu İşlemi

Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Unvan Değişikliği İşlemi

Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Sermaye Artışı İşlemi

Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Halefiyet İşlemi

Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Sigorta Acentelik Vekâletnamesi İşlemi

Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Sigorta Acentelik Vekâletnamesi Feshi İşlemi

Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Şube Açılış İşlemi

Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Merkez Nakli İşlemi

Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Ticareti Terk İşlemi

Odamız hakkında bilgi almak için